Ρωτήστε μας

Lacie

d2 Professional
4TB
Εξωτερικός σκληρός δίσκος Lacie 4 TB
lacie_d2pro_1