Αφορά συγκεκριμένα MacBook Pro 13" non-Touch Bar (2017)     
Η επισκευή του SSD είναι προληπτική.