0
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Ενημέρωση

Όροι & Προϋποθέσεις

Η προσφορά ισχύει για φοιτητές σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ (δεν ισχύει για μαθητές Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου).
Η προσφορά ισχύει για εκπαιδευτικούς/δασκάλους/καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικού ή δημόσιου ιδρύματος.

Η προσκόμιση δικαιολογητικού που πιστοποιεί την προαναφερθείσα ιδιότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της προσφοράς.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για Φοιτητές/σπουδαστές:
Βεβαίωση σπουδών από τον Εκπαιδευτικό οργανισμό ή φωτοτυπία φοιτητικού πάσου.
Στη βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του τμήματος.

Για Εκπαιδευτικούς:
Eπιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό που να βεβαιώνει την εκπαιδευτική τους ιδιότητα.
(απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει στη επιστολή, σφραγίδα της σχολής ή του τμήματος & υπογραφή).