0
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Ενημέρωση

Όροι & Προϋποθέσεις

  • Η προσφορά ισχύει για φοιτητές σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ (δεν ισχύει για μαθητές Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου).
  • Η προσφορά ισχύει για εκπαιδευτικούς/δασκάλους/καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας ιδιωτικού ή δημόσιου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ κλπ.
  • Η προσκόμιση δικαιολογητικού που πιστοποιεί την προαναφερθείσα ιδιότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της προσφοράς.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Για Φοιτητές/σπουδαστές: Βεβαίωση σπουδών από τον Εκπαιδευτικό οργανισμό ή φωτοτυπία φοιτητικού πάσου.
    Στη βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του τμήματος.
  • Για Εκπαιδευτικούς: Eπιστολή από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό που να βεβαιώνει την εκπαιδευτική τους ιδιότητα
    (απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει στη επιστολή, σφραγίδα της σχολής ή του τμήματος & υπογραφή).