Ενημέρωσε με!

Σας ενημερώνουμε δυστυχώς πως το προϊόν (

Moshi

Nanohedron™ filter replacement - 5 pcs
Medium/Large
) είναι ή εκτός αποθέματος ή με ανεπαρκές απόθεμα για την παραγγελία. Παρακαλώ δώστε την διεύθυνση email σας ώστε να ειδοποιηθείτε όταν υπάρξει επαρκές απόθεμα.

Ευχαριστούμε!